Talks

Clàudia Reig

Fecha y hora

Dilluns 19

19:30h

La teràpia Regressiva és una tècnica amb la qual, mitjançant la meditació, guiada la persona accedeix per si mateixa i conscientment a altres vides, esdeveniments o existències que tenen una connexió directa amb el seu present actual.

No es busca la creença, es troba l’experimentació directa. Anar a l’arrel, l’origen, on, quan i per què. I l’Enteniment atorga Llibertat.

Regressió és recordar, comprendre, redescobrir, reafirmar el propòsit de vida.

www.narmiea.wordpress.com / www.mythym.org 

COMPRAR ENTRADES