Cada dia a partir de les 18.00

Activitats Kids
Dissabte 3 / 18:00h

Cada dia a partir de les 18.00

Activitats Kids
Dissabte 3 / 18:00h

Cada dia a partir de les 18.00

Activitats Kids
Dissabte 3 / 18:00h

Cada dia a partir de les 18.00

Activitats Kids
Dissabte 3 / 18:00h

Conte explicat per nenes i nens i il·lustrat al moment al gran mur de l’espai BIC Kids per un pintacontes.

Activitats Kids
Dissabte 3 / 19:00h

Espai de creació pictórica lliure. Llenços de gran format, pincells, rodets, pintura…

Activitats Kids
Diumenge 4 / 18:30h

Conte explicat per nenes i nens i il·lustrat al moment al gran mur de l’espai BIC Kids per un pintacontes.

Activitats Kids
Dimarts 6 / 19:00h

Espai de creació pictórica lliure. Llenços de gran format, pincells, rodets, pintura…

Activitats Kids
Dijous 8 / 18:30h

Conte explicat per nenes i nens i il·lustrat al moment al gran mur de l’espai BIC Kids per un pintacontes.

Activitats Kids
Divendres 16 / 19:00h

Espai de creació pictórica lliure. Llenços de gran format, pincells, rodets, pintura…

Activitats Kids
Dijous 22 / 19:00h

Conte explicat per nenes i nens i il·lustrat al moment al gran mur de l’espai BIC Kids per un pintacontes.

Activitats Kids
Dissabte 24 / 19:00h

Conte explicat per nenes i nens i il·lustrat al moment al gran mur de l’espai BIC Kids per un pintacontes.

Activitats Kids
Diumenge 25 / 19:00h